Rozszerzona gwarancja na hydraulikę 24 - miesiące

SKU: GW24

  • Rozszerzona gwarancja dotyczy układów hydrauliki do wywrotu, do ruchomych podłóg, do rozładunku paliw i gazów, układów HYDRIVE oraz siłowników.

  • Zestawy hydrauliki jedno i dwuobwodowej, układy hydrive [do rozładunku cystern] oraz siłowniki od blisko 10 lat objęte są bardzo precyzyjnym systemem gwarancyjnym, co czyni te produkty bardzo pewnymi dla ich nabywcy. Po pierwsze, to użytkownik wybiera wariant gwarancji. Ze względu na bardzo odmienne zapatrywanie poszczególnych klientów na kwestie gwarancyjne, nabywca ma do wyboru jedną z dwóch opcji:

  • gwarancję roczną w ramach, którego prosimy o wykonanie jednego przeglądu gwarancyjnego

  • wariant dwuletni – obejmujący cztery monitoringi w tym okresie

  • Po drugie, każdy klient, który nabył dany produkt HYVA bezpośrednio jest w okresie gwarancyjnym pilotowany przez administratora systemu. Polega to na sprawdzeniu do najdalej czterech tygodni po sprzedaży, czy nabywca otrzymał książkę gwarancyjną, czy użytkuje już nabyty produkt i jeśli tak, to czy ma jakieś zapytania, ewentualnie uwagi; właściciel informowany jest o możliwości wyboru wariantu gwarancji, informowany o zbliżającym się przeglądzie [użytkownik nie musi pamiętać o monitoringu gwarancyjnym]. Przez administratora systemu można rezerwować czas przeglądu gwarancyjnego w jednym z kilkudziesięciu autoryzowanych punktów serwisowych Hyva na terenie Polski. Można to oczywiście zrobić także samemu – patrz mapa serwisów.

  • Ponieważ sytuacja na krajowym rynku bywa trudna do przewidzenia [częsta zmiana profilu pracy, sprowadzająca się czasem do nie korzystania z zakupionego produktu], firmy decydujące się na wariant dwuletniej gwarancji, mogą w dowolnym momencie zrezygnować z niej, nie narażając się na wymiernie większy koszt związany z wymianą oleju [po roku].

  • Niektórzy użytkownicy kwestionują zasadność przeglądów gwarancyjnych, argumentując takie stanowisko niezawodnością i solidnością naszych produktów. Oczywiście cieszy nas taka opinia, nie mniej wśród ewentualnie zgłaszanych przez klientów problemów, wysoki procent stanowią kłopoty, spowodowane nieumiejętnym korzystaniem z urządzenia lub zaniedbaniem jego konserwacji, co bywa – doprowadza do poważniejszych usterek, a te można było odpowiednio wcześniej wychwycić właśnie na przeglądzie/przeglądach gwarancyjnych. Miejmy świadomość, że wiele problemów da się zdiagnozować wcześniej i usunąć, zanim dojdzie do dłuższego przestoju urządzenia. Tak banalna czynność jak pomiar ciśnienia na zaworze, pozwalająca z dużym prawdopodobieństwem określić poprawną działalność zaworu, a przy tym całego układu, jest dla wielu niewykonalna z powodu braku odpowiednich narzędzi, bądź zwykłej niewiedzy… Koszty przeglądów są relatywnie niskie w stosunku do wartości produktu, a ilość serwisów na tyle duża, że 98% firm wykonuje przeglądy przy okazji standardowego kursu, niejako „po drodze” [nie traci środków i czasu na specjalnie planowaną wizytę w serwisie]. Klarowne zasady gwarancji oraz cykliczne przeglądy czynią nasze produkty niezawodnymi i bezpiecznymi, które można użytkować wiele lat, co przekłada się na zadowolenie właścicieli. Wystarczy powiedzieć, że wśród użytkowników np. zestawów hydrive, przytłaczająca większość nabywców wybiera opcję gwarancji dwuletniej…

  • Użytkownik, który wszedł w posiadanie naszego produktu za pośrednictwem - przykładowo - dealera samochodów, powinien zwrócić uwagę, czy otrzymał książkę serwisowo - gwarancyjną. Dokument ten zawiera, poza instrukcją obsługi, opisem zasad przeglądów, także kartę gwarancyjną. W takiej sytuacji w interesie użytkownika jest, poinformowanie nas o wyborze opcji gwarancji. Podobnie w przypadku braku książki gwarancyjnej, prosimy o zgłoszenie tego faktu administratorowi systemu [tel: 609 798 089] lub na numer 012 – 6532731. Dokument taki jest istotny do okazania podczas przeglądu gwarancyjnego, a niezbędny przy zgłaszaniu reklamacji.